Strefa

Pytania do władz Sołectwa Węgrzce Wielkie oraz władz Gminy Wieliczka w sprawie sprzedaży działki nr 836/1 będąca mieniem gminnym sołectwa Węgrzce Wielkie w nowej strefie gospodarczej.

 1. Co stoi na przeszkodzie, by sołectwo Węgrzce Wielkie wydzierżawiało uzbrojone działki inwestorom, tak jak jest to w Powiatowej Strefie Aktywności Gospodarczej w Bochni. Czy można zaprosić na spotkanie przedstawicieli z Bochni na spotkanie informacyjne?
  https://kbc24.pl/kolejny-przedsiebiorca-w-powiatowej-spolecznej-strefie-aktywnosci-gospodarczej-w-bochni/
 2. Proszę przedstawić jaki interes ma Gmina Niepołomice w połączeniu Stref Gospodarczych, czy w interesie gminy Niepołomice nie będzie blokada tego połączenia (by inwestorzy lokowali zakłady w Niepołomicach, a nie Węgrzcach)? Czy można zaprosić przedstawicieli Niepołomickiej strefy na spotkanie informacyjne?
 3. Proszę przedstawić gwarancje jakie dostała Gminie Wieliczka od Gminy Niepołomice oraz spółek kolejowych, dotyczące współpracy w ramach utworzenia WSAG w Węgrzcach W. w zakresie budowy infrastruktury niezbędnej do połączenia stref.
 4. Proszę przedstawić szacowane koszty, źródła finansowania i terminy budowy drogi łączącej Niepołomicką Strefę Gospodarczą z Węgrzcańską strefą (jezdnia + wiadukt + tunel/most kolejowy).
 5. Jakie konkretnie konsekwencje poniosłaby gmina, gdyby zerwała umowy z wykonawcami drogi dojazdowej oraz uzbrojenia terenu na działce 836/1.
 6. Proszę zaproponować inną niż uchwała zebrania wiejskiego formę gwarancji rekompensat za utracone mienie wiejskie, mającą moc prawną.
 7. Proszę przedstawić mapę z uzbrojeniem terenu oraz ewentualnym planem podziału działki 836/1 w Węgrzcach Wielkich.
 8. Proszę przedstawić mapę z planem organizacji ruchu związanym z dojazdem do planowanej Strefy Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich, w tym pojazdów ciężarowych jadących z autostrady przy założeniu braku połączenia ze strefą w Niepołomicach (brak drogi pod nasypem oraz brak nowej drogi przez Grabie).
 9. Proszę wyjaśnić, dlaczego w 2016 Gmina Wieliczka zamieniła z prywatnym inwestorem w WSAG w Kokotowie gminną działkę o pow. 47 ar na działkę o pow. 3 ar (obie działki w bliskiej odległości).
  https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWieliczka/document/82829/Uchwa%C5%82a-XXIII_296_2016
 10. Proszę wyjaśnić, dlaczego w 2018 Gmina Wieliczka wystawiła na sprzedaż działkę przy ul. Łąkowej w Węgrzcach Wielkich w cenie rażąco zaniżonej (ok 50% wartości rynkowej).
  https://www.wieliczka.eu/pl/201435/14433/w-y-k-a-z-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-wieliczka-przeznaczonej-do-sprzedazy.html

Tu screen z wysłanego mejla do Rady Sołeckiej: