Radny Windak najbardziej aktywny. Hartabuz najmniej.

foto: FB Rafał Ślęczka

Według statystyki wypowiedzi podczas obrad oraz złożonych pisemnych interpelacji, w kończącej się kadencji Rady Miejskiej to Kazimierz Windak był najbardziej aktywnym radnym. Wypowiadał się łącznie 462 minuty i podpisał się pod 25 Interpelacjami. Najczęściej też odnosił się w dyskusji do wypowiedzi innych radnych (Ad vocem).

Serwis esesja.pl umożliwia wgląd w statystyki wystąpień radnych. I tak najwięcej minut wypowiedzi naliczono radnemu Michałowi Roehlichowi, który przemawiał w tej kadencji 738 minut. Następni są Kazimierzowi Windak – 462 minuty oraz Stanisław Dziedzic – 418 minut. Najmniej aktywnym radnym był Włodzimierz Hartabuz z Sygneczowa, który nie wypowiadał się wcale – system pokazuje 0 minut, choć uczestniczył we wszystkich obradach rady. Hartabuz nie składał też żadnej interpelacji.

Najwięcej pisemnych interpelacji i zapytań złożyli Rafał Ślęczka i Kazimierz Windak. Oboje złożyli 7 indywidualnych oraz dodatkowo 18 jako grupa radnych. Jeśli chodzi o interpelacje indywidualne, najwięcej złożył ich radny Kamil Jastrzębski, tj. 8 – z czego 1 w roku 2019 i 7 w roku 2020.

Większość radnych (głównie związanych z burmistrzem Arturem Koziołem) nie złożyła żadnej pisemnej interpelacji ani zapytania.

Radny Kazimierz Windak najczęściej też odnosił się do wypowiedzi innych radnych podczas obrad (tzw. Ad vocem). Robił to 128 razy, najczęściej w kontrze do radnego Piotra Ptaka, który z Ad vocem skorzystał 122 razy. 90 razy z Ad vocem w dyskusji skorzystali radna Joanna Kordula i Michał Roehlich.

Wszyscy radni mieli wysoką, ponad 85% frekwencję w posiedzeniach rady.

Radny Kazimierz Windak wielokrotnie krytykował burmistrza Artura Kozioła za brak wysłania zawiadomień o podwyżce opłat za śmieci, a następnie wysyłanie wezwań do zapłaty wstecz. Ponadto wskazywał na fałszerstwo dokumentów w urzędzie, dotyczące Śledziejowic, co przewodniczący rady Tadeusz Luraniec chciał ukryć, mimo iż miał obowiązek podjąć działania. Obrazuje to fragment dyskusji podczas obrad (1 minuta).

Ze względu na to, iż radny Windak od początku kadencji był niepokorny wobec burmistrza Artura Kozioła, został podany do prokuratury za rzekome przywłaszczenie pieniędzy i ukrywanie dokumentów, co okazało się nieprawdą. Śledztwo zostało umorzone, a radny Kazimierz Windak wydał publiczne oświadczenie podczas obrad.

Interpelacje radnych

https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,314801,interpelacje-radnych.html

Wypowiedzi radnych w kadencji 2018-2023

https://wieliczka.esesja.pl/