Zakrzówek tylko dla Krakusów? Sprzeciw Pana Bartka

W związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa o pierwszeństwie wejścia do Parku Zakrzówek dla posiadaczy Karty Krakowskiej, Pan Bartek i Stowarzyszenie Otwarta Wieliczka skierowali wniosek o stwierdzenie nieważności tej uchwały.