Apel

Polub nasz lokalny profil FB https://www.facebook.com/GminneForumObywatelskie/

Artykuły w serwisie glos24:
1. Czy Węgrzce stracą działkę wartą 30 milionów? z dnia 6.11.2019
2. Gmina Wieliczka. Nerwowo w Węgrzcach, czy mieszkańcy zablokują strefę gospodarczą? z dnia 10.11.2019

Apel do społeczności Węgrzc Wielkich i okolic.

Szanowni Mieszkańcy Węgrzc i okolicznych sołectw!

Występuję w imieniu mieszkańców, którzy są obecnie pełni obaw co do przyszłości naszej małej ojczyzny, lecz chcą pozostać anonimowi.

Większość z Was nie jest nawet świadoma tego, iż społeczność Węgrzc Wielkich stoi przed historycznym wydarzeniem, momentem najważniejszym od przynajmniej 10 lat. I mimo, że nie mówi się o tym w telewizji, to jest to sprawa ważniejsza, niż wybory, bo będzie dotyczyć każdego nas bezpośrednio. 12 listopada 2019 Wasza postawa zadecyduje o przyszłości naszej okolicy i komforcie życia na przyszłe lata.

Chodzi o sprzedaż ogromnej działki w Węgrzcach Wielkich – „łąk Pożogi”, znajdującej się w nowo powstającej strefie gospodarczej w Węgrzcach Wielkich, którą Burmistrz Wieliczki chce sprzedać bez naszej zgody, bez żadnych gwarancji i rekompensat za utracone mienie sołeckie…

O CO CHODZI KONKRETNIE?

Zacznijmy najpierw od strefy gospodarczej. Czy jej utworzenie będzie z korzyścią dla naszej wąskiej społeczności?

Popatrzmy na sąsiednią wieś – Kokotów. Co zyskało to sołectwo poprzez budowę strefy?
Miejsca pracy? Niskopłatne i w większości dla przyjezdnych.

Infrastrukturę? Czy mówimy o drodze przez strefę, która nawet na czas objazdu nie ma uzupełnionych poboczy? Fakt, powstała oświetlona droga z chodnikiem i ścieżką rowerową, szkoda tylko, że w miejscach, gdzie nikt nie chodzi.

Pieniądze z podatków ze strefy? Czy ktoś je widział? Oczywiście, pieniądze ze strefy wpływają do wspólnego budżetu gminy, ale czy wracają do Kokotowa? Sołectwo Kokotów dysponuje jedynie malutkim budżetem sołeckim jak każde inne – nie ma dodatkowych pieniędzy do dyspozycji.

Bądźmy szczerzy, utworzenie strefy gospodarczej w Kokotowie nie było sukcesem Kokotowa, lecz sukcesem wizerunkowym Miasta Wieliczka, która czerpie z tego korzyści nie ponosząc żadnych kosztów społecznych – jakim jest wzmożony ruch samochodowy, w tym ciężarowy. I jest oczywiście sukcesem dewelopera 7R, który z samego przeszacowania wartości nieruchomości zyskał grube miliony.

Czy strefa w Kokotowie mogła być sukcesem Kokotowa?

Mogła, ale należało odpowiednio zabezpieczyć interesy społeczności Kokotowa, jak chociażby procentowy udział dochodach z podatków strefy (np. 30%), który byłby do dyspozycji społeczności Kokotowa. W obecnej sytuacji, byłby to ok 1 milion rocznie, czyli kwota 25 razy większa niż ta, którą ma do dyspozycji sołectwo.

Na co zatem idą pieniądze z kokotowskiej strefy? Oto kilka przykładów.

Mediateka, która kosztowała 25 mln zł – równowartość dwóch kompleksów szkolnych z boiskiem i salą gimnastyczną. Czy takie zadanie zyskałoby większość głosów w budżecie obywatelskim, wobec potrzeb jakie ma sołectwo Kokotów i okolice, gdzie nie ma nawet żadnej ławki by usiąść?

Dom Młodych w Brzegach. 650 tys. – to koszt stan surowego budynku o gabarytach domu jednorodzinnego. Czy jakiś mieszkaniec o to wnioskował? Wręcz przeciwnie. 500 osób podpisało petycję sprzeciwiającą się.

Szkoła sportowa z halą pełnowymiarową przy Arenie w Wieliczce – 20 mln. Dlaczego w Wieliczce? W mieście są już 4 pełnowymiarowe hale sportowe: Campus, Solne Miasto, SP1, Arena. A w okolicy Węgrzc i Kokotowa? W zasadzie żadna. Jedyna hala przy szkole w Węgrzcach Wielkich nie nadaje się do treningów piłkarskich, mogą tam trenować jedynie dzieciaki poniżej 10 roku życia.

Jednak to nie wszystko, ponieważ szykuje się o wiele bardziej kontrowersyjna inwestycja: Szpital uzdrowiskowy za 70 mln, a może i 100 mln. To nie jest żart. Gmina Wieliczka latem tego roku stworzyła projekt i stara się o dofinansowanie. Z dofinansowaniem, czy bez – będzie to projekt kosztowny i zapewne deficytowy – będzie trzeba do niego co roku dopłacać kolejne miliony, a jakość usług na tle krakowskich klinik może okazać się wątpliwa.

Czy to są inwestycje, które służą społeczności Kokotowa? Czy mieszkańcy wpadliby na takie pomysły, czy może woleliby zadbać o drogi, chodniki, parki, ścieżki rowerowe, rozbudowy szkół?

Zastanówmy się zatem, czy strefy gospodarcze są korzystne dla lokalnej społeczności.

To oczywiście zależy. Z pewnością strefa gospodarcza generuje koszty społeczne: utrata przestrzeni i zieleni, wyższy ruch, hałas, czasem smród. Koszty te dotyczą mieszkańców mieszkających najbliżej takiej strefy.

Z drugiej strony strefa gospodarcza generuje korzyści finansowe, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu wielu korzystnych społecznie inwestycji. Warunkiem jednak jest zabezpieczenie interesów lokalnej społeczności w postaci wpływów finansowych będących do dyspozycji właśnie tej społeczności, która te koszty społeczne ponosi – jako rekompensata.

Czy strefa gospodarcza w Węgrzcach Wielkich będzie sukcesem Węgrzc Wielkich?

Decyzja o utworzeniu strefy już zapadła i nierozsądnym byłoby ją odwrócić. Zostały przyznane dotacje i rozstrzygnięte przetargi, wkrótce ruszą prace budowlane, co zapewne zacznie być odczuwalne przez wzmożony ruch aut ciężarowych przy szkole.

Czy jednak interesy naszej społeczności są odpowiednio zabezpieczone?

NIE, WRĘCZ PRZECIWNIE!

Świadomość mieszkańców na temat budowy tej strefy jest niewielka, ponieważ informacje ze strony urzędu są zdawkowe i nie są przedstawiane mieszkańcom w odpowiedni sposób. Mało kto ma czas śledzić informacje na stronie urzędu miasta, czy nawet czytać lokalną prasę.

Niestety jest to wykorzystywane przez obecne władze, bo jak się niedawno okazało, Burmistrz Wieliczki niespodziewanie zadecydował o sprzedaży wielkiej działki w Węgrzcach Wielkich, o powierzchni 20 hektarów, należącej do sołectwa. Są to łąki za torami kolejowymi. Działka ta ma ogromną wartość materialną (mówi się o 20-30 mln zł) oraz historyczną, o jej przynależność do Węgrzc Wielkich ponad 150 lat temu mieszkańcy toczyli sądowe batalie z klasztorem Staniątkach, interweniując nawet u cesarza austriackiego. Szczęśliwie dla nas, na skutek kłótni radnych, zebranie Rady Miejskiej zostało przerwane i decyzja o sprzedaży działki ma zapaść 13 listopada. To daje nam ostatnią szansę, by zadbać o nasz interes.

Zaznaczmy tutaj stanowczo, iż podjęcie przez Burmistrza decyzji o sprzedaży działki bez uzyskania zgody Sołectwa Węgrzce Wielkie, jest ewidentnym złamaniem prawa i godzi w interesy naszej społeczności! Prawo, a dokładnie Ustawa o samorządzie gminnym mówi w art. 48: „Rada gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego”. Burmistrz Wieliczki w 2017 roku co prawda uzyskał zgodę sołectwa, ale  jedynie na prace projektowe i budowę infrastruktury – a nie na bezwarunkową sprzedaż działki Węgrzcańskiej w przyszłej strefie gospodarczej. Co więcej, decyzja ta jest zupełnie nie zrozumiała i trudna do wytłumaczenia. Sprzedaż tak ogromnej działki w całości przed budową infrastruktury wydaje się nie mieć sensu, ponieważ jej wartość znacznie wzrośnie, gdy zostanie doprowadzona droga i media.

Jednak kluczową sprawą jest to, że ta autorytarna decyzja Burmistrza Wieliczki, zamyka społeczności sołeckiej pozycję negocjacyjną – po zatwierdzeniu przez Radę Miejską mieszkańcy sołectwa Węgrzce Wielkie nie będą mieć żadnego wpływu na to, co będzie się działo z działką i dochodami ze straty gospodarczej – będziemy ponosić jedynie koszty społeczne – hałas, ruch samochodowy, utratę przestrzeni… oby nie smród.

Szanowni mieszkańcy Węgrzc Wielkich!

12 listopada o godz. 18:00 w Pawilonie Wielofunkcyjnym w Węgrzcach Wielkich odbędzie się zebranie wiejskie, na które może przyjść każdy z Was! I każdy z Was na to zebranie powinien przyjść w jednym celu: by wyrazić sprzeciw bezprawiu i naruszaniu interesów naszej społeczności!

NIC O NAS BEZ NAS! Nie można sprzedać sołeckiej działki bez naszej zgody, a my bez informacji na jakich zasadach będzie funkcjonowała ta strefa oraz zasadach podziału dochodów ze sprzedaży działki i udziału w podatkach nie możemy się na sprzedaż tej działki zgodzić!

Bez stanowczej aktywności mieszkańców będzie tak, jak w Kokotowie. Strefa będzie sukcesem deweloperów i elit władzy, która będzie realizować spektakularne inwestycje w mieście, a nie łatać dziury w drogach, po których jeździmy. A my, będziemy latać z ankietami Budżetu Obywatelskiego, by zrobić kawałek asfaltu czy parę lamp oświetleniowych.

Pamiętajmy przy tym, że już teraz potrzeby inwestycyjne w naszej okolicy są duże – takie jak regulacje rzek, remont wałów przeciwpowodziowych, a wraz z zaludnianiem naszej okolicy, te potrzeby będą rosły, a jeśli jeszcze zależy nam na zdrowiu i sukcesach naszej młodzieży, to potrzebujemy w okolicy ambitnych inwestycji takich jak hala sportowa, park rowerowy czy ogólnodostępna arena lekkoatletyczna.

Bartłomiej Krzych
lokalny działacz społeczny

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i na zewnątrz

Załączniki:

Mój sugerowany projekt uchwały zebrania wiejskiego – sprzeciw wobec sprzedaży działki bez konsultacji:

Obraz może zawierać: tekst

Moją propozycją rekomensat za utracone mienie jest wartość 50% ceny sprzedaży działki 836/1 w Węgrzcach.

Oprócz tego, sołectwu Kokotów i Węgrzce Wielkie należy się rekomensata za umiejscowienie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach tych sołectw, która powinna objawiać się dodatkowymi corocznymi środkami w Funduszach Sołeckich tych 2 sołectw

Dodatkowo, należy zmienić starą uchwałę o zwiększeniu funduszy sołeckich, tak aby wszystkie sołectwa miały wyższe środki własne i odpowiednio wyższe względem ludności sołectwa.

Poglądowa symulacja dodatkowych środków w Budżetach sołeckich wynikających z nowej Uchwały

Powyższe wpływy to funduszy sołeckich powinny być zagwarantowane w formie UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ, której projekt – moją propozycję pod dyskusję i ocenę prawną – załączam poniżej.

UCHWAŁA NR… RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia …
w sprawie w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających poszczególnym sołectwom na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

§ 2

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo zwiększa się o kwotę obliczoną wg wzoru:

Z = (2 +Lm/100)×Kb    (dodatkowa kwota funduszu sołeckiego bez ograniczenia)

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Z – kwota zwiększająca fundusz sołecki

Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.2)),

Kb – kwotę bazową – obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Ustala się dodatkowe środki w funduszu sołeckim Węgrzc Wielkich tytułem rekompensaty za utracone mienie na rzecz rozwoju Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich.

2. Źródłem dochodów, o których mowa w ust 1. są wpływy uzyskane ze sprzedaży działki 836/1 w Węgrzcach Wielkich lub działek wynikających z podziału działki nr 836/1

3. Kwota środków, o których mowa w ust.1, stanowi 50% kwoty uzyskanej ze sprzedaży działek w danym roku i zasila fundusz sołecki roku następnego.

4. W przypadku sprzedaży działki 836/1 przed końcem 2020 roku, kwota, o której mowa w ust. 3, nie może być mniejsza niż 10 mln zł.

§  5

1. Na rok 2021 i kolejne, ustala się dodatkowe roczne środki po stronie dochodów w funduszach sołeckich sołectwa Kokotów i sołectwa Węgrzce Wielkie tytułem rekompensaty za umiejscowienia Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczych na terenach tych sołectw.

2. Źródłem środków, o których mowa w ust. 1, są dochody podatkowe gminy wynikające z podatków od nieruchomości obejmujących Wielicką Strefę Aktywności Gospodarczej  w Kokotowie i Węgrzcach Wielkich oraz udziałów Miasta i Gminy Wieliczka w podatkach CIT od firm zarejestrowanych w tych strefach.

3. Kwota przeznaczona na środki, o których mowa w ust. 1,  stanowi 40% sumy planowanych dochodów wymienionych w ust. 2.

4. Kwota środków, o których mowa w ust. 1 jest jednakowa dla obu sołectw i stanowi połowę kwoty wymienionej w ust. 3.

5. W przypadku wystąpienia w danym roku zobowiązań Miasta i Gminy Wieliczka dotyczących szkód wynikających z powodzi na terenie sołectwa Kokotów lub Węgrzce Wielkie, pomniejszają one kwoty środków poszkodowanego sołectwa wymienionych w ust. 4 w kolejnym roku budżetowym, jednak do wysokości nie mniejszej niż 50% tej kwoty.

§ 6

1. Środki, o których mowa w § 2, 4 i 5 mogą być przekazane do budżetu Miasta i Gminy Wieliczka celem realizacji wspólnego zadania gminnego lub zadania dotyczącego sołectwa, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania zewnętrznego.

2. Przekazanie środków do budżetu Miasta i Gminy Wieliczka wymaga zgody zebrania wiejskiego.

§ 7

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo zwiększa się o kwotę środków niewykorzystanych oraz zadań niezrealizowanych z funduszu sołeckiego danego sołectwa w poprzednim roku budżetowym.

§ 8

Zwiększenie środków przypadających poszczególnym sołectwom zgodnie z zasadą określoną w § 2 oraz § 7 ma zastosowanie do wszystkich sołectw w Gminie Wieliczka.

§ 9

Sołectwa Kokotów i Węgrzce Wielkie pozostają na tych samych zasadach co inne jednostki pomocnicze w ubieganiu się o środki z budżetu Miasta i Gminy Wieliczka i przy podziale środków ogólnogminnych nie mogą być dyskryminowana z tytułu dochodów ze stref gospodarczych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka

§ 11

Traci moc UCHWAŁA NR XLV/589/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.