Bartłomiej Krzych – ekonomista-analityk, niezależny działacz społeczny

Bartłomiej H. Krzych, ur. w 1983 r. w Lubaczowie na Podkarpaciu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego oraz AGH w Krakowie. Ekonomista, analityk rynków finansowych, działacz społeczny, autor bloga www.panbartek.pl, założyciel Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, partner fundacji PAFERE. Wróg tzw. alarmów smogowych i klimatycznych aktywistów. Propagator demokracji bezpośredniej i Szwajcarskiego modelu społecznego. Ojciec czwórki dzieci z jedną żoną.

Od lipca 2021 założyciel i przedstawiciel Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, działającego na rzecz edukacji obywateli i obrony praw obywatelskich.
Pełnomocnik komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  „TAK dla palenia drewnem, stop gazo-lobby”, której celem jest umożliwienia palenia suchym drewnem w kominkach i piecach kaflowych

Pełnomocnik komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Komitetu Kraków dla Kierowców, którego celem jest uchylenie Strefy Czystego Transportu w Krakowie, tj zakazu wjazdu aut spalinowych do Krakowa bez nalepki poświadczających odpowiednią emisje spalin.

Autor obywatelskiego raportu o smogu pt „Walka ze smogiem: walka o nasze zdrowie, czy o nasze pieniądze?”

Autor książki „Wieliczka – miasto grzechu. Od samorządu do nierządu”

Ukończył studia podyplomowe Narodowego Banku Polskiego, pisząc pracę o polityce monetarnej Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2010-2015, która skończyła się pamiętnym krachem na rynkach finansowych 15 stycznia 2015.

Od 5 lat prowadzę badania i analizy dotyczące tematu smogu, prowadząc na ten temat bloga na Facebooku (fb.com/faktyosmogu).
Jestem przeciwnikiem Alarmów Smogowych, które forsują całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w całej Polsce, stosując przy tym klamliwą propagandę, opartą na emocjach i naiwności obywateli. Póki co, udało im się to w Krakowie, a obecnie forsują to w okolicznych gminach Krakowa. Ich działania prowadzą do niepotrzebnego ograniczenia wolności obywateli i imarnotrawstwa środków publicznych, które mogłyby być wykorzystane na poprawę służby zdrowia czy infrastruktury pieszo-rowerowej.
Bez żadnego wsparcia publicznego, staram się obalić ich manipulacje i rzetelnie informować Polaków.

Od 5 lat jako zwykły mieszkaniec angażuję się w sprawy społeczne, starając wykorzystywać prawa przysługujące obywatelom. To ja namawiałem mieszkańców do głosowania w Budżecie Obywatelskim pod kościołem, szkołami, sklepami, zachęcając do poparcia lokalnych projektów, w tym ŚCIEŻKI SPACEROWEJ. Indywidualnie zgłosiłem to zadanie, sfinansowałem kosztorys, badania geologiczne oraz przeprowadzałem kampanię informacyjną – bez wsparcia lokalnych władz, o które wielokrotnie prosiłem. Z ogromnym trudem i zaangażowaniem mieszkańców udało się wygrać ten projekt – mimo to władze przez niemal rok nie podjęły odpowiednich działań zmierzających do realizacji tego obywatelskiego projektu.
To również ja bylem pomysłodawcą przeprowadzenia referendum gminnego w Wieliczce dotyczącego ewentualnego oddzielenia gminy od miasta Wieliczka – co skutkowałoby szansą na dodatkowe dotacje i subwencje dla obszarów wiejskich – głównie w obszarze infrastruktury drogowej.
.