Bartłomiej Krzych – ekonomista-analityk, niezależny działacz społeczny

Bartłomiej Krzych, lat 39, Ekonomista, bloger,  sympatyk ruchów wolnościowych i postulatów Antypartii

Absolwent Uniwersytetu  Ekonomicznego oraz AGH w Krakowie.
Doświadczony w rewizji finansowej, inwestowaniu, programowaniu i grafice.
Zainteresowania: giełda, sport, majsterkowanie. Języki: angielski i niemiecki.
Od lipca 2021 założyciel i przedstawiciel Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, działającego na rzecz edukacji obywateli i obrony praw obywatelskich.
Od stycznia 2022 pełnomocnik obywatelskiego komitetu „TAK dla palenia drewnem, stop gazo-lobby”
Autor obywatelskiego raportu o smogu pt „Walka ze smogiem: walka o nasze zdrowie, czy o nasze pieniądze?”

Od 12 lat zamieszkały w Strumianach w gminie Wieliczka. Czworo dzieci z jedną żoną.

Tematem mojej pracy magisterskiej był elektroniczny standard sprawozdawczości finansowej XBRL. Ukończyłem studia podyplomowe Narodowego Banku Polskiego, pisząc pracę o polityce monetarnej Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2010-2015, która skończyła się pamiętnym krachem na rynkach finansowych 15 stycznia 2015.

Od 5 lat prowadzę badania i analizy dotyczące tematu smogu, prowadząc na ten temat bloga na Facebooku (fb.com/faktyosmogu).
Jestem przeciwnikiem Alarmów Smogowych, które forsują całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w całej Polsce, stosując przy tym klamliwą propagandę, opartą na emocjach i naiwności obywateli. Póki co, udało im się to w Krakowie, a obecnie forsują to w okolicznych gminach Krakowa. Ich działania prowadzą do niepotrzebnego ograniczenia wolności obywateli i imarnotrawstwa środków publicznych, które mogłyby być wykorzystane na poprawę służby zdrowia czy infrastruktury pieszo-rowerowej.
Bez żadnego wsparcia publicznego, staram się obalić ich manipulacje i rzetelnie informować Polaków.

Od 5 lat jako zwykły mieszkaniec angażuję się w sprawy społeczne, starając wykorzystywać prawa przysługujące obywatelom. To ja namawiałem mieszkańców do głosowania w Budżecie Obywatelskim pod kościołem, szkołami, sklepami, zachęcając do poparcia lokalnych projektów, w tym ŚCIEŻKI SPACEROWEJ. Indywidualnie zgłosiłem to zadanie, sfinansowałem kosztorys, badania geologiczne oraz przeprowadzałem kampanię informacyjną – bez wsparcia lokalnych władz, o które wielokrotnie prosiłem. Z ogromnym trudem i zaangażowaniem mieszkańców udało się wygrać ten projekt – mimo to władze przez niemal rok nie podjęły odpowiednich działań zmierzających do realizacji tego obywatelskiego projektu.
To również ja bylem pomysłodawcą przeprowadzenia referendum gminnego w Wieliczce dotyczącego ewentualnego oddzielenia gminy od miasta Wieliczka – co skutkowałoby szansą na dodatkowe dotacje i subwencje dla obszarów wiejskich – głównie w obszarze infrastruktury drogowej.
.