Dlaczego Kraków może dużo w Wieliczce?

https://metropoliakrakowska.pl/sektory/o-stowarzyszeniu/czlonkowie

Temat jest również omówiony na filmiku na kanale youtube Otwarta Wieliczka (7 minut)

Władze Krakowa wyrysowały bez uzgodnień z Wieliczką nowy, „społeczny” wariant przebiegu trasy S7. W środę 9 listopada br. ma być głosowana przez Radę Miasta Krakowa rezolucja, wzywająca do ustanowienia całkowitego zakazu palenia drewnem i węglem w Wieliczce i innych gminach ościennych od 2026 roku. Ponadto, cały Kraków ma być od 1 lipca 2024 objęty strefę ograniczającą wjazd starszych aut spalinowych, co również uderzy w mieszkańców Wieliczki, którzy starszymi autami nie dojadą do szpitala czy nawet punktu przesiadkowego Park and Ride. Dlaczego burmistrz i radni milczą, kiedy Kraków gra przeciwko Wieliczce?

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski jest prezesem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w którego skład wchodzą burmistrzowie  i wójtowie gmin ościennych Krakowa. Dostają oni z tego tytuły wynagrodzenie i przykładowo Artur Kozioł co roku dostaje za to 33 tys. zł, co jest widoczne w jego oświadczeniach majątkowych (poniżej za rok 2021).

https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1601641,artur-koziol-burmistrz-miasta-i-gminy-wieliczka.html

Jest do de facto taka forma korupcji politycznej, dozwolonej w Polsce. Często jest tak, ze radni lub burmistrzowie z jednej gminy są zatrudnieni w spółkach komunalnych innej gminy albo spółkach skarbu państwa i wykonują polecania politycznych przełożonych.  Sam burmistrz Artur Kozioł działa w podobny sposób, wielu radnych Rady Miejskiej w Wieliczce pracuje w jednostkach związanych z urzędem gminy, czyli podlegającymi burmistrzowi. Stąd w głosowaniach zwykle głosują tak, jak burmistrz każe, bo inaczej mógłby ich zwolnić z pracy.

Zatem pobieranie wynagrodzenia za członkostwo burmistrza Artura Kozioła w metropolii wiąże się z pewną uległością i posłuszeństwem wobec szefa metropolii. Oprócz korzyści finansowych, są również korzyści niefinansowe, jak prestiż, przychylność krakowskich mediów itp. Oczywiście tak długo, jak burmistrz nie przeszkadza zbytnio Prezydentowi Krakowa. Zdarza się, że burmistrz pod wpływem Krakowa nie tylko milczy w ważnych sprawach, ale również podpisuje się pod kwestiami, które są w sprzeczności z interesami mieszkańców Wieliczki.

Dobitnym Przykładem jest stanowisko Metropolii Krakowskiej z kwietnia 2022 w kwestii przesunięcia terminu na wymianę pieców w Małopolsce (zmiany tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski), o co mocno zabiegali mieszkańcy Wieliczki, a  czemu kategorycznie sprzeciwiał się Kraków.  Metropolia Krakowska wydała oświadczenia, w którym domaga się utrzymania terminów, co wiązałoby się z karaniem mandatami tysięcy mieszkańców Wieliczki od stycznia 2023 w trudnym czasie kryzysu energetycznego. Pod oświadczeniem podpisał się Artur Kozioł.

Podobne oświadczenie w tej sprawie zostało wydane przez Metropolię Krakowską w sierpniu 2022 i również pod nim podpisał się Artur Kozioł. Co ciekawe, nie wszyscy włodarze gmin ościennych byli tak ulegli, swoje poparcie wycofała wójt gminy Czernichów Danuta Filipowicz, która najwyraźniej stanęła po stronie interesu swoich mieszkańców. W nowym oświadczeniu z sierpnia 2022 już jej nie ma.

https://metropoliakrakowska.pl/2022/08/gminy-metropolii-krakowskiej-za-utrzymaniem-dotychczasowych-zapisow-uchwaly-antysmogowej

Warto mieć to na uwadze przy następnych wyborach. Głosując na osobę, która zatrudniona jest w urzędzie lub spółce komunalnej lub promowana w kampanii przez określone środowiska trzeba liczyć się z tym, że będzie reprezentować interesy sponsorów i mocodawców, a nie wyborców.