Zebranie2

Zacznijmy od tego, że gmina podpisała już umowę o dotacje i z wykonawcą na uzbrojenie strefy. Dowody są tu (art medialne żeby było zrozumiale):
https://dziennikpolski24.pl/wielicka-strefa-przemyslowa-powiekszy-sie-o-50-hektarow/ar/c1-14292559

https://glos24.pl/glos24/region-wielicki/wiadomosci/item/21624-rusza-budowa-sag-w-wegrzcach

Zgodnie z nowymi kryteriami oceny wniosków o dofinansowanie z UE, aby uzyskać dotacje gmina nie może w poprzednich 3 latach mieć zerwanej umowy związanej dotacja UE z własnej winy. Tu dostępne są kryteria dla przykładowego projektu:

https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-04-04-03-IZ-00-12-039-19/Zal_1_Kryteria_oceny_4-4-3.pdf

Zatem gmina musi już wykonać te inwestycje, bo inaczej ryzykuje nie tylko istotne koszty kar umownych z wykonawcami, lecz również ogromne, wielomilionowe potencjalne kwoty dotacji UE w przyszłych 3 latach.

Co do pieniędzy na sfinansowanie tych inwestycji, to gmina przecież i tak musi mieć zabezpieczone środki bez względu na nasza decyzje – przecież i tak nie sprzeda tych działek przed uzbrojeniem. Zachowajmy logikę – gmina musi zapłacić wykonawcom za uzbrojenie terenu i potem ewentualnie sprzedać.

Czy powinniśmy się godzić na sprzedaż?

Rozważmy , co jeśli NIE.

Bez zgody sołectwa pozbawić praw do tej działki może jedynie Sejm – przez zmianę ustawy o samorządzie gminnym (co byłoby baaardzo trudne). Gmina nie może nam jej zabrać bez naszej zgody, ewentualnie częściowo poprzez procedure ZRID (ale to inna kwestia).

Zatem bez naszej zgody na sprzedaż, gmina i tak uzbraja działkę, która jest mieniem sołectwa Wegrzce Wielkie – a co za tym idzie -tylko Wegrzce Wielkie mogą czerpać korzyści z tego mienia w postaci wpływów do funduszu sołeckiego jako środki „statutowe” poprzez dzierżawę tych terenów pod inwestycje dla firm, tak jak jest to w Bocheńskiej Strefie Gospodarczej, która wydzierżawia 5 ha terenów średnio po ok 50 tys. rocznie z hektara (oprócz tego gmina Bochnia pobiera jeszcze podatek od nieruchomości).

Tu linki z informacją o utworzeniu strefy oraz wyniku przetargu z ceną.

https://www.powiat.bochnia.pl/dla-inwestorow/oferta-inwestycyjna/powiatowa-spoleczna-strefa-aktywnosci-gospodarczej.html

https://bip.malopolska.pl/spbochnia,a,1416897,ogloszenie-o-przetargu-pisemnym-nieograniczonym.html

Cała 5 hektarowa Bocheńska strefa jest wydzierżawiona inwestorom. Nie ma wolnych terenów.

Takie środki statutowe aktualnie sołectwo Wegrzce Wielkie dostaje z tytułu wynajmu budynków, będących mieniem gminnym, tj na przykład Bankowi Spółdzielczemu czy gabinetowi rehabilitacji (na parterze w Pawilonie Wielofunkcyjnym).

W 2018 roku było to 73 600 zł , co widnieje w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Wieliczka za rok 2018 na stronie 86, dostępnej pod tym adresem:
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U80/2019/3/122.pdf
I na poniższym obrazku

Zakładając, że wydzierżawione zostałoby 10 ha po 50 tys. zł za hektar (to jest bardzo niska cena), do funduszu sołecki Wegrzc trafiałoby co roku gwarantowane 500 tys zł do dyspozycji mieszkańców. Sołectwo miałoby przy tym kontrole nad terenem – tj komu jest wydzierżawiane mienie a nieruchomość, której wartość raczej będzie rosła w przyszłości, nadal pozostałaby mieniem gminnym

W takim wariancie gmina czerpałaby dochody z podatków od nieruchomości oraz CIT firm ulokowanych na tych wydzierżawionych działkach.

Trzeba mieć tu na uwadze, że Wegrzcańska działka będzie stanowić mniejszą cześć strefy, ponieważ w strefie tej będą znajdować się również działki prywatne.

Trzeba mieć również na uwadze, że działka wegrzcańska ma być przeznaczona pod małe i średnie przedsiębiorstwa – a te, z racji niskiego kapitału – często preferują tereny pod dzierżawę, bo nie mają kapitału ani zdolności kredytowej na zakup nieruchomości, a chcą szybko rozwinąć działalność.

Zatem wegrzcańska działka byłaby częścią strefy gospodarczej, w której tereny byłyby wydzierżawiane małym i średnim firmom (niekonicznie do zabudowy, np pod skład kruszywa, czy parking dla nowych aut MAN w Niepołomicach itp).

Reszta strefy, prywatne działki byłyby sprzedawane dużym inwestorom przez prywatnych właścicieli.

Co jeśli powiemy TAK na sprzedaż działki?

To powinno nastąpić dopiero po otrzymaniu gwarancji, które mają moc prawną. Takiej mocy prawnej nie mają uchwały Zebrania Wiejskiego w Wegrzcach. Wielkich.

Taką moc prawną miałyby uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce. Mogłyby to być albo uchwała w sprawie zmiany w statucie Wegrzc Wielkich (choć tu są pewne wątpliwości) albo uchwała w sprawie zwiększenia środków w funduszu sołeckim.

Trzeba mieć tutaj na uwadze, że mimo iż uchwała Rady Miejskiej ma moc prawną, to może ona zostać uchylona inną uchwałą Rady Miejskiej. Co może stać się np miesiąc po uzyskaniu naszej zgody.

Aktualnie fundusze sołeckie wszystkich sołectw są zwiększane mocą uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce o 10% w stosunku do kwoty wynikającej z ustawy o funduszu sołeckim.

Tu treść uchwały:
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWieliczka/document/80596/Uchwa%C5%82a-XLV_589_2014

Tu treść ustawy o funduszu sołeckim

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000301/O/D20140301.pdf

Ustawa o funduszu sołeckim pozwala zwiększyć środki w funduszu sołeckim poprzez uchwale Rady Miejskiej. Wieliccy radni zadecydowali 5 lat temu, że zwiększa wszystkim sołectwom środki o 10%, ale to zwiększenie może odbywać się w dowolny sposób, np poprzez pomnożenie przez 100%, czy dodanie jakiejś liczby, czy inny sposób czy wzór matematyczny.

Tu proponowany projekt-koncepcja uchwały Rady Miejskiej zabezpieczającą FINANSOWY INTERES WĘGRZC WIELKICH oraz innych sołectw. Jest to uchwała zmieniającą uchwałę z 2014 roku, która zwiększa fundusz sołecki o 10%.

W uproszczeniu, uchwała ta gwarantuje 3 gwarancje:
1. Dodatkowe środki w funduszu sołeckim Wegrzc Wielkich z tytułu utraconego mienia (50% wpływów ze sprzedanych działek),
2. Dodatkowe środki w funduszu sołeckim Wegrzc Wielkich i Kokotowa z tytułu umiejscowienia stref gospodarczych (40% wpływów z podatków ze strefo do podziału na te 2 sołectwa).
3. Podwojenie funduszy sołeckich we wszystkich wielickich sołectwach.

Poniżej treść tej uchwały w pliku Word oraz link.

http://badtek.webd.pro/wp-content/uploads/2019/11/uchwała-RM-zwiekszenia-FS-i-rekompensaty.docx