Odpowiedz z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie ujawniania PESEL w EKRS

W skrócie – przepisy i relacje instytucji ingerujących w tę sprawę są tak pogmatwane, że trudno dojść do konkrentych wniosków.

Jak to mówił Stefan Kisielewski : „Socjalizm to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w innym ustroju”.
Niestety mimo bohaterskich prób, nie zawsze udaje się pokonać problem…