Odpowiedź od PKW oraz moja ponowna prośba do PKW o publikację przeliczeń podpisów innych komitetów

#polityka #wybory #bezpartyjni #pkw #skandal #prezydent

Pismo skierowane do Krajowego Biura Wyborczego oraz list@prezydent.pl.

W zaistniałej sytuacji, gdy władza uniemożliwia jednemu komitetowi start w wyborach, trudno uznać wynik wyborów.