Spotkanie z Ministrem Sportu w Wieliczce.

Pan Minister Sportu dziś w Wieliczce. Rozmawialiśmy o finansowaniu klubów i obiektów sportowych.
W rejonach wiejskich istotnym problemem jest to, że nawet starsze dzieci (10+), ze względów bezpieczeństwa (duży ruch samochodowy, brak chodników i ścieżek rowerowych) na zajęcia sportowe są dowożone przez rodziców, a przy samym obiekcie często też jest problem z parkowaniem (za mało miejsc). Bywa, że rodzice rezygnują z zajęć sportowych dla dzieci, bo dowożenie jest zbyt uciążliwe. Dlatego należy zadbać o szlaki piesze i rowerowe prowadzące do obiektów sportowych, a przy budowaniu obiektów sportowych, należy też brać pod uwagę taką lokalizację, która zapewniałaby bezpieczny dojazd rowerem dla większości okolicznej młodzieży, by mogła sama bezpiecznie dotrzeć na zajęcia sportowe.