Przełomowe wyznanie profesora od smogu przed sądem w Krakowie.

150 razy przekroczona norma benzoapirenu ze spalania drewne ma znikomy wpływ na zdrowie. Dlaczego zatem strasznono „silnie rakotwórczym” benzo(a)pirenem, a na jego podstawie dla poszczególnych miast alarmy smogowe i media wyliczały ilość wypalonych papierosów przez dzieci? Tu można pobrać opracowania o których mówi Pan profesor. http://badtek.webd.pro/stop-gazolobby/ #TAKdladrewna #STOPgazolobby

Posłuchajcie nagranie z sali rozpraw.

Opracowania, o których mowa, można pobrać stąd:
http://badtek.webd.pro/stop-gazolobby/