Komitet

W dniu 13 marca 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka zostały zgłoszone oświadczenia o utworzeniu dwóch komitetów inicjatywy uchwałodawczej, których celem jest zwiększenie środków pieniężnych do dyspozycji wielickich osiedli i sołectw.

Zapraszam do kontaktu i zachęcam udziału w zbiórce podpisów pod tymi obywatelskimi projektami – im więcej podpisów, tym większy respekt i szanse na poparcie Rady Miejskiej. Kartę podpisów można pobrać i wydrukować, jest dostępna na dole tej strony.

Obecnie władze osiedla i sołectwa dysponują środkami pieniężnymi, które są zupełnie niewspółmierne do potrzeb, które zgłaszają mieszkańcy. Pisemne prośby do przedstawicieli Burmistrza o zabezpieczenie środków na zadania osiedli i solectw, często pozostają bez odpowiedzi. Realizowane są natomiast inwestycje według niejasnych kryteriów oraz drogie przedsięwzięcia, które nie są konsultowane z mieszkańcami, tj np. Dom Pielgrzyma w Brzegach (wartość ok 1 mln zł) czy zagospodarowanie Stoku pod Baranem (wartość prawie 7 mln zł).

Zwiększenie środków pieniężnych dla osiedli i sołectw musi nastąpić w drodze uchwał Rady Miejskiej. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza umożliwia grupie 300 mieszkańców wniesienie projektu uchwały do porządku obrad. W tym celu zostały utworzone dwa komitety:

1. Komitet Inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zasad ustalania rezerw celowych na dofinansowanie zadań osiedli.

2. Komitet inicjatywy uchwałodawczej w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego.

Zdjęcie oświadczeń złożonych w UMIG Wieliczka w dniu 13.03.2020 r.

Projekt i uzasadnienie uchwały w sprawie określenia zasad zwiększania środków z funduszu sołeckiego:

Projekt i uzasadnienie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania rezerw celowych na dofinansowanie zadań osiedli:


Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza została wpisana do Ustawy o samorządzie gminnym w połowie roku 2018, jednak w praktyce jest możliwa w Wieliczce od początku 2020 roku, na skutek moich wielokrotnych interwencji w tej sprawie.

Tutaj o tym pisałem:

http://badtek.webd.pro/wielickie-wladze-kpia-z-inicjatyw-i-praw-obywateli/
http://badtek.webd.pro/podjeto-prace-nad-obywatelska-inicjatywa-uchwalodawcza-w-wieliczce/
http://badtek.webd.pro/prosba-do-rady-miejskiej-w-wieliczce-o-podjecie-uchwaly-w-sprawie-obywatelskiej-inicjatywy-uchwalodawczej/

Karty podpisów – prosimy by każdy złożył osobne podpisy na obu kartach: dla sołectw i dla osiedli. Takim działaniem wspieramy się na wzajem!

Tutaj link do uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce, określającą zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych w Wieliczce:
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U80/2020/10/267.pdf#zoom=90