Jak głosować?

Chcesz zagłosować poza miejscem zamieszkania? Wpisz się do rejestru wyborców – możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, posiadając konto bankowe:
https://obywatel.gov.pl/

Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018. Głosowanie odbędzie się w Komisjach (lokalach) Wyborczych w godzinach 7:00 do godziny 21:00.  Ewentualna druga tura wyborów na burmistrza odbędzie się 4 listopada.

Głosowanie będzie polegało na wyborze 4 kandydatów na stanowiska:
1. Burmistrza.
2. Radnego Gminy
3. Radnego Powiatu.
4. Radnego Sejmiku Wojewódzkiego.

Miejsca na listach nie mają formalnie żadnego znaczenia, o uzyskaniu mandatu decyduje ilość zebranych głosów. Numer 1 jest korzystny jedynie z psychologicznego punktu widzenia – wyborcy nie znający nazwisk zwykle głosują na osobę na pierwszym miejscu na liście, co oczywiście nie gwarantuje jej wygranej i uzyskania mandatu.

Głosować można jedynie na kandydatów, którzy starują w „naszym okręgu”. Przykładowo,  na kandydata do Rady Powiatu Wielickiego z okręgu nr 4 głosować mogą jedynie mieszkańcy tego okręgu wyborczego, tj. Gminy Wieliczka (sołectwa bez miasta Wieliczka). Innymi słowy, mieszkańcy Węgrzc Wielkich czy Kokotowa, nie mogą głosować na kandydata z miasta Wieliczka czy Niepołomic, choć te miasta włączają się do Powiatu Wielickiego.

W okręgu nr 4 do Rady Powiatu wybranych zostanie 7 Radnych. Na listach wyborczych może znajdować się maksymalnie 2 kandydatów więcej, niż możliwa ilość mandatów do uzyskania, czyli 9.

W 2014 roku, w wyborach do Rady Powiatu, komitet PiS uzyskał 4 z 7 mandatów, a rozkład głosów wyglądał następująco:

Jak widać do Rady dostała się osoba z 10 miejsca (4 lata temu były inne zasady: na liście mogło być 2 razy tyle kandydatów, co mandatów, czyli 14, a nie 9 jak w tym roku).

Okręgowe komisje wyborcze w naszej okolicy:

OKW nr 28 Świetlica Środowiskowa w Sułkowie
OKW nr 29 Wiejski Dom Kultury w Małej Wsi
OKW nr 30 Wiejski Dom Kultury w Strumianach
OKW nr 31 Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich
OKW nr 32 Szkoła Podstawowa w Grabiu
OKW nr 33 Dom Ludowy w Brzegach
OKW nr 34 Świetlica Środowiskowa w Kokotowie
OKW nr 35 Dom Strażaka w Zabawie
OKW nr 36 Dom Ludowy w Śledziejowicach

OKW nr 37 Dom Ludowy w Czarnochowicach