Zapytanie o własność działki nr 78 – budowa P+R w Węgrzcach W.

Odpowiedz urzędu, zapytanie pod pismem.

W dniu 22.12.2020 zostało wysłane zapytanie do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka na adres magistrat@wieliczka.eu

Dzień dobry, 

zwracam się z zapytaniem, czy Gmina Wieliczka jako inwestor przedsięwzięcia 
Budowa ścieżek rowerowych i parkingów w systemie P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka
jest we władaniu działki nr 78 w Węgrzcach?
Z dokumentów przetargowych (np opinii geotechnicznej) wynika, iż budowa parking P+R w Wegrzcach Wielkich ma objąć działki 78,79,80,81.
Z rejestru Webewid wynika, iż działka nr 78 nie jest we władaniu gminy, lecz we władaniu osób prywatnych.
Załączam grafikę porównawczą.

Będę wdzięczny za odpowiedź z wyjaśnieniem, czy Gmina ma prawo do dysponowania działką nr 78 w Węgrzcach W., a jeśli nie, to kiedy i na jakich zasada zamierza nabyć takie prawa.

Pozdrawiam

Bartek Krzych
www.panbartek.pl

Link do dokumentacji przetargowej:

https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,a,1806465,gmina-wieliczka-oglasza-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-budowa-sciezek-r.html

Link do opinii geodechnicznej:

Link do portalu WebEwid gdzie można sprawdzić władanie działek (w podziale na osoby prywatne, prawne, gminy, skarb panstwa, spółdzielnie).

https://wielicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy