Zapytanie o własność działki nr 4/6 (4/10) – budowa parkingu P+R w Kokotowie

Odpowiedz urzędu w sprawie, a pod nim pytanie.

W dniu 22.12.2020 do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka zostało przesłane nastepujące zapytanie.

Dzień dobry,

 zwracam się z zapytaniem, czy Gmina Wieliczka jako inwestor przedsięwzięcia

 Budowa ścieżek rowerowych i parkingów w systemie P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka

ma zgodę zebrania wiejskiego sołectwa Czarnochowice na budowę tego parkingu w Kokotowie?Z dokumentów przetargowych (np opinii geotechnicznej) wynika, iż budowa parking P+R w Wegrzcach Wielkich ma objąć działkę 4/6. Z rejestru Webewid wynika, iż takowej działki jednak w ewidencji nie ma, ale dokumentacja techniczna wskazuje, iż nowy numer tej działki to 4/10. Działka ta jest mieniem gminnym sołectwa Czarnochowice.Mając na uwadze istotną powierzchnię i wartość działki (50 ar na obszarze PU może być warte 0,5-1 mln zł) zasadnym jest pytanie, czy nie dochodzi tu do istotnego uszczuplenia praw sołectwa oraz czy gmina nie powinna wydzielić osobnej działki pod tę inwestycję, przekazując rekompensatę sołectwu Czarnochowice na cele wskazane przez mieszkańców sołectwa (w formie uchwały zebrania wiejskiego).
Załączam grafikę porównawczą.Będę wdzięczny za odpowiedź z wyjaśnieniem, czy Gmina ma prawo do dysponowania działką nr 4/10 w Kokotowie, a jeśli nie, to kiedy i na jakich zasada zamierza nabyć takie prawa.Działka 4/6 w Kokotowie jest wymieniona w statucie sołectwa Czarnochowice jako mienie gminne tego sołectwa (w załączniku).
https://www.infor.pl/akt-prawny/U80.2010.634.0005163,uchwala-nr-xlv7122010-rady-miejskiej-w-wieliczce-w-sprawie-statutu-solectwa-czarnochowice.html

Pozdrawiam

Bartek Krzych

www.panbartek.pl