Wybory do Rad Sołeckich – 23.06.2019

W niedzielę 26.06.2019 odbędą się wybory sołtysów oraz członków Rad Sołeckich i Rad Osiedli w Mieście i Gminie Wieliczka. Zgłosiłem się wraz z 3 kolagami: Łukaszem Kobiałką, Andrzejem Wałczykiem oraz Arturem Wyką jako kanydaci do Rady Sołeckiej w Strumianach.

Nie obyło się bez problemów. Mimo, że uzupełniliśmy formularze zgłoszeniowowe, bezbłędnie komisja wyborcza zarzuciła mi przy składaniu dokumentów, że wśrod 10 osób popierających kandydatów, nie może być kandydata, że niby kandydat nie może popierać sam siebie, choć może popierać kolegę.
Komisja wyborcza stwierdziła, że nie zatwierdzi dokumentów, zasugerowała mi zdobycie przynajmniej 1 podpisu.

Wróciłem do domu i wydrukowałem fragment statutu sołectwa, który mówi, że kandydatów zgłasza grupa 10 wyborców (rozumianych jako mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania). Z tym fragmentem zgłosiłem się ponownie do komisji wyborczej w Wieliczce, oświadczając że moje zgłoszenia są prawidłowe, a jeśli komisja uważa inaczej, to proszę o pisemne uzasadnienie wraz z powołaniem się na przepisy prawa, które nie zostały spełnione.

Komisja po zapoznaniu się z tym fragmentem statutu sołęctwa zgodziła się jednak przyjąć zgłoszenie zawierające 10 podpisów poparcia, w tym podpisy kandydatów.