Wpływ 500+ na liczbę urodzeń

Niektóre media ubolewają, że 500+ nic nie dało, bo w 2018 urodziło się mniej dzieci, niż 2017.
W 2016 r urodziło się 385 tys, w 2017 – 403 tys, a w 2018 – 390 tys noworodków. Tak, w 2018 liczba urodzeń spadła, ale odnosząc te dane do prognoz GUS, wg scenariusza „Średniego” przez te 3 lata urodziło się aż 138 tys dzieci więcej, niż przewidywano w 2014 roku.
Nawet odnosząc się do skrajnego, „B. Wysokiego” scenariusza jest to 45 tys noworodków więcej. 
Proszę, nie mówcie, ze 500+ nie miało na to wpływu. Miało.

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf

http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F2/$FILE/i20714-o1.pdf