Sprzeciw wobec upomnienia za śmieci w Wieliczce

Sprawa wysyłania mieszkańcom gminy Wieliczka upomnień o rzekomych zaległościach za śmieci, za okres kiedy ponosili opłaty zgodnie z prawem, jest bez precedensu w Polsce.

Wpis dedykowany dla osób, którzy nie chcą płacić za urzędowe błędy i bezprawne działania burmistrza Artura Kozioła w sprawie opłat za śmieci.

Poniżej pismo (odwołanie, zarzut) do Urzędu Skarbowego w sprawie egzekucji – zajęcia rachunku. Podstawa prawna jest tu:

https://arslege.pl/podstawy-zarzutu-w-sprawie-prowadzenia-egzekucji-administracyjnej/k104/a16501/

WZÓR PISMA DO POBRANIA

wersja PDF do druku:

Wersja edytowalna w pliku WORD (.docx)

ZAŁĄCZNIK

PISMO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DO POBRANIA

TUTAJ STARSZE WERSJE SPRZECIWU DO URZĘDU GMINY DLA TYCH CO DOSTALI UPOMNIENIA Z GMINY A NIE Z URZĘDU SKARBOWEGO.

W związku z wysyłaniem przez urząd Miasta i Gminy Wieliczka upomnień o rzekomych zaległościach w opłatach za śmieci do mieszkańców, którzy do czasu otrzymania zawiadomienia o nowej opłacie (wg stawki 30 zl za os ) płacili za śmieci wg starej stawki (25 zl), osobom, które nie godzą się na bezprawie i naliczanie zaległości z winy urzędu proponuję złożenie w gminie pisma z poniższym tekstem.

Rozumiem, że część mieszkańców Wieliczki woli dla świętego spokoju zapłacić zaległości i koszty upomnienia – ale warto mieć na uwadze, że wtedy tolerujemy i finansujemy bezprawne praktyki burmistrza Wieliczki.

Oprócz tego tekstu, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, majac na uwadze interes publiczny, napisze pismo o wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz informację do Urzędu Skarbowego w Wieliczce o tym, że działania gminy są bezprawne.

Warto mieć na uwadze, że burmistrz Wieliczki na przełomie roku 2020/2021 celowo wstrzymał wysłanie zawiadomień o podwyżce śmieci, bo prowadzona była zbiórka podpisów pod referendum. Zawiadomienia zostaly wyslane dopiero, jak sprawa zostala zgłoszona do prokuratury. Poniżej krótki reportaż w tej sprawie:

lub tutaj na Facebook na grupie Wieliczanie i Wieliczka:

https://www.facebook.com/groups/wieliczaniepl/posts/785200522148799/

A poniżej do POBRANIA proponowana treść pisma dla tych, którzy nie wiedzą co robić a nie godzą się na zapłatę rzekomych zaległości i kosztów upomnienia.

Można też załączyć stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (jest do pobrania na końcu strony)

Tu można pobrać plik – sprzeciw

Tutaj wersja edytowalna w pliku Word:

UWAGA – DRUGIE PISMO (odpowiedz na odpowiedz z urzędu)

Tu wersja edytowalna WORD:

Tutaj wersja PDF:

Wystąpienie z „pozwem zbiorowym” które niektórzy sugerują, może być trudne.

Wydaje się, że jest ono możliwe na dalszym etapie (kiedy zostanie przez urząd wszczęte postępowanie egzekucyjne) z powództwa cywilnego na podstawie art 840 par 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego, tj:

§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

Z pobieżnej oceny prawnej na przeszkodzie może stanąć paragraf 2 art 840 Kodeksu Po stepowania Cywilnego, który mówi, że:

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.

https://arslege.pl/powodztwo-o-pozbawienie-wykonalnosci-lub-ograniczenie-tytulu-wykonawczego/k14/a10146/

Jeśli macie pytania lub kontakt z prawnikiem, który ma lepsze rozeznanie w sprawie i pomysł na lepsze działanie, to piszcie na e-mail: kontakt@panbartek.pl lub messengerem z Bartłomiej Krzych.

Sprawą po interwencji Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka zajął sie niezwłocznie Rzecznik Praw Obywatelskich, który zażądał od burmistrza Artura Kozioła wyjaśnień.

10 lutego 2022 Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie napisał burmistrzowi, że jego działania są bezprawne i wezwał do zaprzestania egzekucji „zaległości” za okres przed wysłaniem zawiadomień.Co ciekawe, na pierwszą interwencję burmistrz ponoć odpisał, że żadnych czynności egzekucyjnych dotyczących opłat za śmieci nie podejmował… tymczasem kilka dni temu kolejni mieszkańcy dostali upomnienie do zaplaty wyższej stawki od stycznia 2021.

Aktualizacja 15 czerwca 2022

W związku z sygnałami od mieszkańców, którzy wciąż dostają upomnienia za okres styczeń-lipiec 2021, została złożona skarga na burmistrza: