Sprzeciw wobec upomnienia za śmieci w Wieliczce

Sprawa wysyłania mieszkańcom gminy Wieliczka upomnień o rzekomych zaległościach za śmieci, za okres kiedy ponosili opłaty zgodnie z prawem, jest bez precedensu w Polsce.

Wpis dedykowany dla osób, którzy nie chcą płacić za urzędowe błędy i bezprawne działania burmistrza Artura Kozioła w sprawie opłat za śmieci.

W związku z wysyłaniem przez urząd Miasta i Gminy Wieliczka upomnień o rzekomych zaległościach w opłatach za śmieci do mieszkańców, którzy do czasu otrzymania zawiadomienia o nowej opłacie (wg stawki 30 zl za os ) płacili za śmieci wg starej stawki (25 zl), osobom, które nie godzą się na bezprawie i naliczanie zaległości z winy urzędu proponuję złożenie w gminie pisma z poniższym tekstem.

Rozumiem, że część mieszkańców Wieliczki woli dla świętego spokoju zapłacić zaległości i koszty upomnienia – ale warto mieć na uwadze, że wtedy tolerujemy i finansujemy bezprawne praktyki burmistrza Wieliczki.

Oprócz tego tekstu, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, majac na uwadze interes publiczny, napisze pismo o wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz informację do Urzędu Skarbowego w Wieliczce o tym, że działania gminy są bezprawne.

Warto mieć na uwadze, że burmistrz Wieliczki na przełomie roku 2020/2021 celowo wstrzymał wysłanie zawiadomień o podwyżce śmieci, bo prowadzona była zbiórka podpisów pod referendum. Zawiadomienia zostaly wyslane dopiero, jak sprawa zostala zgłoszona do prokuratury. Poniżej krótki reportaż w tej sprawie:

lub tutaj na Facebook na grupie Wieliczanie i Wieliczka:

https://www.facebook.com/groups/wieliczaniepl/posts/785200522148799/

A poniżej do POBRANIA proponowana treść pisma dla tych, którzy nie wiedzą co robić a nie godzą się na zapłatę rzekomych zaległości i kosztów upomnienia.

Tu można pobrać plik:

Tutaj wersja edytowalna w pliku Word:

Wystąpienie z „pozwem zbiorowym” które niektórzy sugerują, może być trudne.

Wydaje się, że jest ono możliwe na dalszym etapie (kiedy zostanie przez urząd wszczęte postępowanie egzekucyjne) z powództwa cywilnego na podstawie art 840 par 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego, tj:

§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

Z pobieżnej oceny prawnej na przeszkodzie może stanąć paragraf 2 art 840 Kodeksu Po stepowania Cywilnego, który mówi, że:

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.

https://arslege.pl/powodztwo-o-pozbawienie-wykonalnosci-lub-ograniczenie-tytulu-wykonawczego/k14/a10146/

Jeśli macie pytania lub kontakt z prawnikiem, który ma lepsze rozeznanie w sprawie i pomysł na lepsze działanie, to piszcie na e-mail: kontakt@panbartek.pl lub messengerem z Bartłomiej Krzych.

Sprawą po interwencji Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka zajął sie niezwłocznie Rzecznik Praw Obywatelskich, który zażądał od burmistrza Artura Kozioła wyjaśnień.