Projekt zmian – Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza

W dniu 22 marca 2023 r. Pan Bartek wystosował do Rzecznika Praw Obywatelskich poniższy wniosek związany ze zmianą w Ustawie o wykonywaniu inicjatywy uchwałodawczej przez obywateli. Projekt zmian w ustawie jest dostępny na dole strony.

Dzień dobry,

Zwracam się z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich o ocenę załączonego projektu ustawy (zawartych w uzasadnieniu postulatów) i ewentualne wsparcie działań w kierunku zmiany Ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Głównym celem projektu jest umożliwienie elektronicznej zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, ponieważ w dzisiejszych czasach „papierowe” zbieranie wszystkich wrażliwych danych rodzi wiele problemów i barier.

Ten roboczy projekt zapewne wymaga doszlifowania zapisów. Warto by było jednak zacząć od tego, z jakimi postulatami się RPO zgadza, a z jakimi nie i czy może proponuje inne zmiany.

Obecny okres przed wyborczy to dobry czas na takie zmiany, świadczy o tym choćby podjęty projekt zmian w ustawie o referendum lokalnym.

Pozytywna opinia RPO lub samo wskazanie zasadności zmian byłoby dobrym początkiem do dalszych działań i szukania szerszego poparcia.

Będę wdzięczny za odpowiedź.

Zachęcam załączone pro-obywatelskie środowiska do drążenia i nagłaśniania tematu.

Bartłomiej Krzych
www.panbartek.pl

Stowarzyszenie Otwarta Wieliczka

Partner Fundacji PAFERE (pafere.org

Projekt PDF

Projekt WORD