Polski dług: bufor jest, jeśli PKB nie jebnie…

Ministerstwo Finansów uspakaja, że mimo ogromnych wydatków i ulg na walkę z kryzysem, osiągnięcie konstytucyjnej granicy zadłużenia Polsce nie grozi, bo mamy wystarczający bufor bezpieczeństwa. Czy aby na pewno? Tu fragment artykuł w Pulsie Biznesu: Art. 216 Konstytucji mówi, że dług publiczny nie może przekroczyć 3/5 PKB. Gdyby relacja długu publicznego do PKB przekroczyła 60%, … Czytaj dalej Polski dług: bufor jest, jeśli PKB nie jebnie…