Pismo o błędach w uchwale RM w Wieliczce w sprawie zasad przeprowadzanie konsultacji społecznych

W zasadzie – w tym złożonym piśmie jest błąd, bo 10% mieszkańców Wieliczki to nie 4500, a 5800 osób. Liczba 4500 odnosiła się do wyborców, a więc osób dorosłych.

W zasadzie z uchwały tej wynika, ze trzeba zdobyć 13% podpisów. Ponieważ uchwała mówi o 10% mieszkańców, a wymaga podpisów tylko osób dorosłych. Osób dorosłych jest w Wieliczce ok 45000, a mieszkańców 58000. Zatem mieszkańcy chcący zainicjować konsultacje musieliby zebrać 5800 podpisów z 45000 dorosłych osób.