Opłaty w Wieliczce najdroższe w regionie, a będzie jeszcze drożej.

Czy znajdziesz w Małopolsce gminę droższą niż Wieliczka? Według stawek opłat i podatków na grudzień 2020 roku, Wieliczka jest jedną z najdroższych, o ile nie najdroższą gminą w Małopolsce. To nie wszystko, bo kolejna podwyżka przed nami – od 1 stycznia 2021 śmieci podrożeją o 20%, z 25 do 30 zł od osoby.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów podatków i opłat gminnych dla przeciętnego gospodarstwa domowego, tj. 4 osobowej rodziny mieszkającej w domu o powierzchni 100 m2 i działce 800 m2. Do obliczeń przyjęto zużycie wody na poziomie 3 m3 na każdą osobę miesięcznie, czyli 12 kubików miesięcznie.

opracowanie własne (po korekcie opłat za ścieki w Gdowie)

Tabela została opracowana na podstawie obowiązujących w grudniu 2020 stawek opłat za wodę, ścieki, śmieci oraz podatków od nieruchomości wedle poniższych liczb

Dane na podstawie taryf zakładów komunalnych oraz uchwał w sprawie opłat za śmieci i podatków
przykładowe linki do danych dla gminy Wielka Wieś:
http://www.gzk.wielka-wies.pl/index.php/taryfy – woda i ścieki
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2019/9681/akt.pdf – opłata za śmieci
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2019/8969/akt.pdf – podatki od nieruchomości

Wśród 10 porównanych gmin Krakowa i okolic, Wieliczka wypada zdecydowanie najdrożej, a to jeszcze przed podwyżką opłat za śmieci. W porównaniu do sąsiednich gmin Gdów, Kraków i Niepołomice, koszty życia w Wieliczce (i sołectwach) są o ponad 20% wyższe..

Wieliczka na tle innych gmin wyróżnia się zdecydowanie stawką opłat za ścieki. Stawka 11 zł, którą od każdego m3 wody nalicza Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, jest niemal 2 razy wyższa niż w innych gminach. Co prawda Gmina Wieliczka dopłaca do ścieków 2,60 zł do każdego kubika, ale nawet z tą dopłatą Wieliczka pozostaje numerem 1 w tym niechlubnym rankingu, bo stawka 8,41 zl za m3 i tak pozostaje najwyższa. Wieliczka nie jest tez jedyną gminą która dopłaca do ścieków czy wody, robi tak też Skawina czy Myślenice. (Skawina z dopłatą ma stawkę 7,67 brutto za m3 ścieków). Dla celów porównawczych wpływ tej opłaty został pominięty.

Co ciekawe, wg informacji które Prezes ZGK przedstwiał 30 czerwca 2020 przed Radą Miejską, Zakład Gospodarki Komunalnej za każdy 1 m3 ścieków oddanych do oczyszczalni w Krakowie-Płaszowie, płaci Krakowowi 2,33 zł. Zarazem Gmina Wieliczka decyzją Rady Miejskiej, do każdego m3 ścieków dopłaca 2,60 zł. Zatem w uproszczeniu, gmina pokrywa koszt oddanych ścieków do oczyszczalni. Za co więc płacą mieszkańcy, którym nalicza się opłate za ścieki w wysokości 8,41 zł brutto za każdy kubik zużytej wody?

Wieliczka na równi z innymi gminami przoduje również w stawce opłat za śmieci w wysokości 25 zł za osobę, a trzeba pamiętać, ze gmina stosuje np ograniczenia co do ilości worków z odpadami bio, czego nie ma np w Krakowie.

Również cena wody za m3 w Wieliczce jest jedna z najwyższych. Stawka 4,44 zł za m3 jest taka jak w Krakowie, ale należy zaznaczyć, iż jest to stawka bardzo wysoka jak na własne studnie poboru wody (w Bieżanowie i Węgrzcach Wielkich) oraz jak na jakość tej wody – skrajnie twarda. Co więcej, w lipcu 2020 część mieszkańców była bez wody pitnej na skutek skażenia bakteriami coli, czego przyczyną była najprawdopodobniej zaniedbana i nieszczelna infrastruktura wodociągowa.

Również stawki podatków od nieruchomości w Wieliczce są jedne z najwyższych. W porównaniu z sąsiednim solnym miastem Bochnia, stawki są niemal o połowę wyższe. Dla gruntów stawka w mieście Bochnia jest to 22 gr , podczas gdy w Wieliczce to 38 gr od m2 (72% więcej!). Dla zabudowy mieszkaniowej w mieście Bochnia stawka wynosi 54 grosze od m2 powierzchni użytkowej, w Wieliczce jest to dokładnie o połowę (50%) więcej: 81 groszy od m2.

Wysokie koszty opłat w Wieliczce to głównie kwestia niegospodarności Zakładu Gospodarki Komunalnej, który nie stosuje odpowiednich narzędzi kontroli, nie monitoruje i nie analizuje odchyleń i ich przyczyn. Władze Wieliczki, zarówno Burmistrz jak i radni z jego komitetu oraz radni PO idą na łatwiznę i jako wymówkę winę za podwyżki zwalają na rząd. A przecież rząd i obowiązujące ustawy są takie same dla wszystkich gmin w Polsce.

Mimo tak wysokich stawek opłat za uslugi komunalne, gminna Zakład Gospodarki Komunalnej co roku notuje straty, w roki 2019 było to 3 miliony na minusie. Podczas gdy wodociągi w Skawinie, Niepolomicach czy Krakowie są renotowne.

Mieszkańcy Wieliczki w wysokich opłatach płacą za niekompetencję i niegospodarność władz. Co więcej, urząd wydaje publiczne pieniądze na raporty, które zawierają nieprawdziwe dane i wyliczenia, czego dowodem był ostatni raport tutaj:

Niestety z władzami Wieliczki trudno rozmawiać na te tematy, poniewaz wolą i gadać bzdury posługując się liczbami których nie rozumieją. Rzetelne dane i merytoryczne argumenty do nich nie docierają i są przez nich uznawane za manipulacje, czego dowód dali publicznie w sesji 14.12.2020 roku, podczas dyskusji nad obywatelskim projektem uchylającym podwyżkę opłat za śmieci. Szczegóły tutaj:

Niegospodarność i koszty zaniedbań będą rosły a ponosić je będą mieszkańcy w coraz wyższych opłatach i podatkach oraz gorszej jakości świadczonych usług. Warto mieć zarazem na uwadze, że mimo tak wysokich opłat i podatków, Wieliczka zadłuża się na potęgę – tylko w ciągu ostatnich 3 lat zadłużenie wzrosło niemal o połowę, z ok 140 mln na koniec roku 2019do planowanych 200 mln w roku 2021 r – i to przy ogromnej wyprzedaży działek gminnych, czyli ograniczaniu przestrzeni publicznej.

Jeśli zainteresował Cię ten wpis, wyślij go znajomym. Większa świadomość obywateli to mniejsze pole do nadużyć władzy i niegospodarności, a co za tym idzie – wieksza szansa na zatrzymanie podwyżek opłat i podatków.

AKTUALIZACJA 22.12.2020
W tabeli dokonano korekty opłat za ścieki w Gdowie. Pierwotna stawka 4,96zł/m3 ścieków uwzględniała dopłatę gminy. Stawka bez dopłaty gminy to 7,70 zł/m3.