Mieszkańcy Wieliczki płacą za wodę, której nie zużywają.

4 grudnia 2019 – g 22:20

W sprawozdaniu z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2018 r. możemy przeczytać, że zakład produkuje 1,5 mln m3 wody, a 2,5 mln m3 kupuje od wodociągów krakowskich. Zatem w sumie, zakład odbiera ok 4 mln m3 wody.

Co ciekawe, do sprzedaży (czyli poprzez wodomierze) trafia tylko 2,5 mln wody. Co zatem się dzieje, z 1,5 mln m3 wody? Czy to ucieka, czy to jest woda, która jest poza obiegiem?

Dodatkowo, irytuje fakt, iż wg tego raportu cena wyprodukowanej wody w Węgrzcach (bardzo twardej, niszczącej sprzęt AGD i armaturę) wynosi 1.06 zł . Dlaczego mieszkańcy płacą za nią aż 4 zł???

I dlaczego w tym raporcie nie ma wyjaśnień dotyczących braku 1,5 mln m3 wody, która została zakupiona/wydobyta, a nie została sprzedana?

I jak to możliwe, że spółka jest co roku jest wielce nierentowna, mimo iż gmina dopłaca do ścieków, mieszkańcy słono przepłacają za wodę…?

Poniższa tabela pokazuje szczegółowe zestawienie wody pobranej (wyprodukowanej i zakupionej – z „Wodociągów Krakowskich”) oraz sprzedanej mieszkańcom gminy i firmom.

Dokładna różnica strat wody w 2018 wynosi 1,35 mln m3 i jest 27% wyższa niż w roku 2017. A przeliczając po cenach za m3 wody, w 2018 strata wody miała to wartość 5,28 miliona złotych i była o 1,22 miliona złotych wyższa, niż w 2017 roku. Zatem nie dość, że ZGK ma ogromną różnicę pomiędzy wodą pobraną a sprzedaną, to jeszcze różnica ta drastycznie wzrosła w 2018 roku!

Co więcej, wiedząc że woda kupowana z Krakowskich Wodociągów dostarczana jest do południowych sołectw oraz osiedla Krzyszkowice w mieście, można dość jednoznacznie stwierdzić, że straty wody dotyczą właśnie Krakowskich Wodociągów. mieszkańców południowych sołectw jest ok 23 tys, mieszkańców os Krzyszkowice 5 tys. Łącznie 28 tys mieszkańców ma wodę z Krakowskich Wodociągów, a biorąc zużycie na poziomie 3 m3 na osobę, powinien być to 1 mln m3 wody. A w 2018 roku zostało zakupione prawie 2,5 mln m3 wody… niech będzie, że część jest zużywana przez firmy, ale to nadal będzie ponad 1 mln kubików wody warte ok 5 mln zł – takie mogły być koszty ZGK z utraconej wody. Koszty, które ponieść muszą mieszkańcy w opłatach i podatkach.

Dla porównania, w Skawinie straty wody sięgają jedynie 10%, a ich Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2018 roku zanotował ponad 3 mln zysku netto – bez żadnych dopłat z budżetu gminy!

Fragment sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie za 2018 rok.

Burmistrz rok temu, przed wyborami, chwalił się, że uniezależni całkowicie Wieliczkę od dostaw wody z Krakowa.

https://dziennikpolski24.pl/wieliczka-czas-na-rekordowa-inwestycje-za-160-mln-zl/ar/c3-12946558

Jaki sens ma budowa nowej stacji uzdatniania wody w Boguciach? Wody twardej, głębinowej, na którą nie zgodzą się mieszkańcy, którzy obecnie mają miękka wodę z rzeki Raby, z wodociągów krakowskich? Czy nie lepiej było zainwestować te środki w infrastrukturę wodną, by nie płacić za wodę, której mieszkańcy nie używają?