Mejl do Wojewody z prośbą o wnikliwą analizę uchwały RM w Wieliczce w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych

Uchwała wymaga podpisów w liczbie 10% mieszkańców do przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy mieszkańców, czy 5800 osób. Jednak w dalszych przepisach, zaznacza się że pod wnioskiem podpisać ma się mają tylko osoby dorosłe, których w Wieliczce jest ok 45000. Co oznacza, że trzeba zdobyć 5800 podpisów spośród 45000 osób, czyli nie 10%, a 13%…


http://www.wieliczka.esesja.pl/zalaczniki/54789/projekt-uchwaly-w-spr-konsultacji-spol_499984.pdf