LIST-OTWARTY-DO-MINISTROW

W związku z przekazanym mi w dniu dzisiejszym przez dyrekcję szkoły pismem podpisanym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji, a dotyczącym rekomendacji szczepionek „umożliwiających dzieciom 5-11 naukę stacjonarną”, wystosowałem do Panów Ministrów poniższy list otwarty.

Jest on odpowiedzią na poniższe pismo Ministrów. Jak dowiadujemy się z mediów, wg Ministra Edukacji nauka zdalna powoduje powazne klopoty zdrowotne, wiec trzeba dzici przeciwko niej zaszczepić.

https://www.radiomaryja.pl/informacje/p-czarnek-nauka-zdalna-powoduje-powazne-klopoty-zdrowotne/