List do Rady Miejskiej Wieliczki w sprawie Studium i MPZP

List wysłany na adresy e-mail wszystkich radnych w dniu 23 sierpnia 2020 r. Do tej pory bez żadnej reakcji.

Tu adres do reportażu o sprzeciwie mieszkańców wobec zbyt intensywnej zabudowie.

#wieliczka #studium #mpzp #media #stopblokowiskom