Inflacja wymyka się spod kontroli Narodowego Banku Polskiego

Jak wynika z danych GUS, w czerwcu 2019 inflacja CPI rok do roku wyniosła 2,6%, a wiec powyżej celu inflacyjnego NBP ustalonego na 2,5%. Takiego poziomu wzrostu cen nie było od ok 7 lat.

Wg projekcji inflacyjnej NBP opublikowanej w marcu 2019, przekroczenie progu miało nastąpić dopiero w 2020 roku, a inflacja w czerwcu miała wynieść ok 1,7%.

W marcu 2019, NBP zakładał, że na 88% (a więc niemal z pewnością) inflacja w czerwcu będzie poniżej 2,5%…

Zapowiada się poważny test niezależności NBP. Wymknięcie się inflacji spod kontroli powinno skutkować reakcją NBP i podniesieniem stóp procentowych, a przynajmniej werbalną interwencją i ostrzeżeniem o podwyżce…Projekcja inflacji NBP z marca 2019, Str. 63
https://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/raport_marzec_2019.pdf

https://www.money.pl/gospodarka/inflacja-w-czerwcu-ceny-rosna-coraz-szybciej-6396755979688065a.html