„Czajka” w Wieliczce. Przepompownia niezgodna z prawem truje potok Węgrzcanka.

6 lutego 2020, g 9:00

Większość mieszkańców Węgrzc Wielkich (sołectwo w gminie Wieliczka) ma kanalizację, za którą słono płacą. Jednak ich ścieki, na skutek źle działającej przepompowni, trafiają do pobliskiego potoku Węgrzcanka i trują obszar ochrony wód podziemnych. Sprawą ostatnio zajmował się WIOŚ w Krakowie, a w toku postępowania okazało się, że ujście awaryjne jest nielegalne, a przepompownia jest niezgodna z projektem budowlanym. Mimo to, ścieki nadal się leją do potoku. Wobec bierności wielickich władz, nasuwa się pytanie: czy sprawą nie powinna zająć się prokuratura?

W okolicach dawnej oczyszczalni w Węgrzcach Wielkich znajduje się nielegalne ujście ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej, które trują środowisko na skutek niesprawnej przepompowni.

To drugi wpis dotyczący nielegalnego zrzutu ścieków do rzek w Wieliczce. Niedawno pisałem o regularnym, masowym zrzucie ścieków na granicy Wieliczki i Lednicy Górnej do potoku Miodówka, który następnie łączy się z rzeką Zabawką. Sprawą aktualnie zajmuje się WIOŚ w Krakowie. Szczegóły tutaj:

http://badtek.webd.pro/wieliczka-kraina-miodem-i-sciekiem-plynaca/

O ile miasto Wieliczka jest niemal całkowicie skanalizowane (choć podczas ulew kanalizacja deszczowa zawodzi zmieniając miasto w Wenecję), o tyle stopień skanalizowana Gminy Wieliczka (sołectw) jest jednym z najniższych w Małopolsce, co w poprzednim wpisie pokazywałem w statystykach opartych na danych GUS.

Znalezione obrazy dla zapytania: zalana wieliczka"
https://dziennikpolski24.pl/wieliczka-ogromne-szkody-po-nawalnicy-straty-moga-siegnac-milionow-zlotych-zdjecia/ar/c1-14145283

Kanalizacji w zasadzie nie ma na południu gminy, a częściowo skanalizowana jest północ gminy, między innymi liczące ponad 2 tys mieszkańców sołectwo Węgrzce Wielkie – niegdyś osobna gmina (gromada).

W zamyśle, ścieki z tych terenów położonych w dolinie Wisły mają trafiać do wielkiej oczyszczalni ścieków w Krakowie-Płaszowie. Jak można się domyśleć, ścieki mają tam pod górkę, w przeciwieństwie do Wisły, która z Krakowa przez Wieliczkę płynie dalej do niżej położonych Niepołomic.

Zatem, aby ścieki mogły trafić do wyżej położonej oczyszczalni, niezbędne są przepompownie, których w okolicach Węgrzc Wielkich jest wiele, a sposób ich umiejscowienia nie do końca wydaje się rozsądny – ale to osobny temat.

Na załączonym filmie widać awaryjne ujście ścieków na skutek nie działającej przepompowni. Ścieki awaryjnym ujściem leją się masowo co kilka dni, podobnie jak to było w warszawskiej oczyszczalni „Czajka”, gdzie po zatkaniu kanały awaryjnie spuszczano masowe ilości ścieków do Wisły.

Ścieki trujące środowisko w Węgrzcach na skutek zaniedbań Zakładu Gospodarki komunalnej. Nagranie z lata 2019 r.

Z racji zatrucia środowiska ściekami, sprawę zbadał się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Krakowie. W toku postępowania okazało się, że za odprowadzenie ścieków do potoku odpowiedzialna jest gminna spółka Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce (ZGK). Mimo, iż awarie były wcześniej zgłaszane, ZGK bagatelizował sprawę nie podejmując działań, które ograniczałyby notoryczny zrzut ścieków do środowiska.

Co więcej, okazało się również, iż ujście ścieków jest nielegalne, a okoliczna przepompownia, która zawodzi, nie spełnia wymogów projektu, ponieważ nie został wykonany system powiadamiania o awarii, który był przewidziany w projekcie budowlanym .

Tu pismo od WIOŚ dotyczące przeprowadzonej kontroli w Węgrzcach Wielkich.

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie o wynikach kontroli nielegalnego ujścia ścieków w Węgrzcach Wielkich

Mimo tego, iż po przeprowadzonej w listopadzie 2019 kontroli WIOŚ w Krakowie nakazał ZGK w Wieliczce do likwidacji nielegalnego ujścia odprowadzania ścieków do rzeki, ujście nadal funkcjonuje i wylewa ścieki, zatruwając okoliczną florę i faunę.

Podczas wizji lokalnej w dniu 1 lutego 2020 roku widać było, iż podlegający Burmistrzowi Wieliczki Zakład Gospodarki Komunalnej nie podjął stosownych działań, ponieważ ścieki nadal płyną do środowiska, a nie oczyszczalni w Krakowie. Mimo iż mieszkańcy gminy słono za to płacą w rachunkach, które w połowie 2019 roku wzrosły o ok 20% za kubik.

Kanał ujścia ścieków, które trafiają do potoku Węgrzcanka. W tle stara, nieczynna oczyszczalnia ścieków w Węgrzcach Wielkich foto z dnia 1 lutego 2020 r.

Jak widać, najwyraźniej władze Wieliczki kpią sobie przepisów prawa (budowlanego, wodnego, ochrony środowiska) i nie wykonują zaleceń WIOŚ. Jeśli potwierdzą się podejrzenia o wieloletnim, masowym zrzucie ścieków do Miodówki, będą to już dwa konkretne dowody ewidentnego, umyślnego zatruwania środowiska przez zakład, który nadzoruje Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. Nasuwa się zatem pytanie, czy wobec tej ignorancji, sprawą nie powinna zająć się prokuratura, tak jest to w Tarnowie, gdzie toczy się śledztwo wobec władz w sprawie zatrucia środowiska:

Dla jasności, artykuł 182 Kodeksu Karnego brzmi:

§ 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Należy mieć tu na uwadze, że w Węgrzcach Wielkich znajduje się ujęcie wody pitnej dla ok 5-6 tys mieszkańców (okoliczne sołectwa Strumiany, Mała Wieś, Kokotów, Grabie, Brzegi). Cała północna część gminy objęta jest ochroną wód podziemnych Subzbiornika Bogucice, a oba przepływające przez Węgrzce Wielkie potoki Węgrzcanka oraz Zabawka są zatrute masowym zrzutem ścieków.

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/psh-materialy-informacyjne/informatory-psh/4719-informator-psh-2017-gzwp/file.html

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w Wieliczce:
6) w zasięgu zbiornika wód podziemnych GZWP 451 Subzbiornik Bogucice, zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rolniczego wykorzystywania ścieków
http://www.wieliczka.e-mpzp.pl/teksty/xvii_232_2016.pdf

Jak to zatem jest, że gmina Planem Zagospodarowania zakazuje przydomowych oczyszczalni ścieków, a sama masowo i długotrwale wpuszcza na tym terenie nieoczyszczone ścieki do środowiska?

Na koniec, choć władze Wieliczki pozyskały środki z Funduszu Spójności (UE) na rozbudowę kanalizacji w wielickich sołectwach (m. in. Lednica, Sułków, Siercza, Koźmice Wielkie, Golkowice), to mając na uwadze obecne nielegalne zrzuty ścieków i notoryczne awarie przepompowni w sołectwach oraz niesprawną kanalizację deszczową w mieście, należy dokładnie kontrolować proces inwestycyjny budowania nowej sieci kanalizacyjnej. Stosując bowiem dotychczasowe standardy, może okazać się, iż nowo podpięci mieszkańcy będą słono płacić za ścieki, które zamiast do oczyszczalni, trafią do rzeki, trując okoliczną florę i faunę oraz uprzykrzając życie rodzinom mieszkającym w pobliżu. Tak było w październiku 2015 roku w Chorągwicy:

Kontrowersje. W Chorągwicy podłączono domy do kanalizacji, ale „zapomniano” o uruchomieniu przepompowni ścieków. Nieczystości trafiają tam, gdzie nie powinny. Ta infrastruktura powstała z pomocą unijnej dotacji na ochronę środowiska. Mieszkańcy są zbulwersowani.
https://dziennikpolski24.pl/scieki-plyna-do-raby/ar/8982491

Według świeżych informacji uzyskanych od mieszkańców Chorągwicy, okolice przepompowni nadal są zalewane ściekami, tu świeża fotka:

Obraz może zawierać: roślina, drzewo, na zewnątrz i przyroda

A tak było w październiku 2016 w Brzegach-Kokotowie (po Dniach Młodzieży)

Kokotów, Brzegi. Mieszkańcy korzystający z weekendowej pogody odkryli wyciek dużej ilości ścieków do rowu w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Inspektorzy ochrony środowiska badają, kto jest sprawcą. Niewykluczone, że zepsuła się przepompownia.
https://dziennikpolski24.pl/row-melioracyjny-znow-wypelnily-scieki-wideo/ar/10702814

Sołectwa Kokotów i Brzegi również znajdują się na obszarze ochrony wód podziemnych Subzbiornika Bogucice…

Podkreślić należy, iż ten nielegalny proceder jest korzystny ekonomicznie dla władz gminy z dwóch względów: po pierwsze nie trzeba ponosić kosztów inwestycji na usprawnienie przepompowni, a po drugie, pozwala „zaoszczędzić” pieniądze, bo ścieki do rzeki idą za darmo, a każdy kubik odprowadzony do oczyszczalni w Krakowie kosztuje – ale przecież na to gmina pobiera niemałe opłaty od mieszkańców, którzy chcą żyć w czystym otoczeniu i mieć pewność czystej wody pitnej.

Zachęcam lokalne redakcje do nagłośnienia sprawy i swobodnego czerpania informacji z tego wpisu, bo modny obecnie temat smogu po zimie zniknie, a śmierdzące ścieki będą ciągle truły rośliny i zwierzęta, a nie daj Boże jeszcze ludzi pijących okoliczną wodę…

Autor: Bartłomiej Krzych

Powiązany wpis:
http://badtek.webd.pro/mieszkancy-wieliczki-placa-za-wode-ktorej-nie-zuzywaja/

Pozostałe wpisy:

5 LUTEGO 2020
“Czajka” w Wieliczce. Przepompownia niezgodna z prawem truje potok Węgrzcanka.
http://badtek.webd.pro/czajka-w-wieliczce-przepompownia-niezgodna-z-projektem-truje-potok-wegrzcanka/ 
18 STYCZNIA 2020
Wieliczka – kraina miodem i ściekiem płynąca
 http://badtek.webd.pro/wieliczka-kraina-miodem-i-sciekiem-plynaca/ 
17 STYCZNIA 2020
Śmieciowe podwyżki w Babicach odroczone.
 http://badtek.webd.pro/smieciowe-podwyzki-w-babicach-odroczone/
 16 STYCZNIA 2020 
 Skarga na sołtysa Koźmic nadal nie rozpatrzona.
 http://badtek.webd.pro/skarga-na-soltysa-kozmic-nadal-nie-rozpatrzona/
 15 STYCZNIA 2020
 O działce Pozogi w Węgrzcach w Glos24
 http://badtek.webd.pro/o-dzialce-pozogi-w-wegrzcach-w-glos24/
 12 STYCZNIA 2020
 Czy Burmistrz Wieliczki nielegalnie opłaca radnych?
 http://badtek.webd.pro/czy-burmistrz-wieliczki-nielegalnie-oplaca-radnych/
 11 STYCZNIA 2020
 Śmieci w Babicach: Podwyżka 400%, z mocą wstecz.
 http://badtek.webd.pro/smieci-w-babicach-podwyzka-400-z-moca-wstecz/
 6 STYCZNIA 2020
 Wielicki Budżet Obywatelski ustawiony? By wygrać 16 tys. wystarczył 1 głos!
 http://badtek.webd.pro/wielicki-budzet-obywatelski-ustawiony-by-wygrac-16-tys-wystarczyl-1-glos/
 28 GRUDNIA 2019
 Wieliczka śmieciowym potentatem. Sołectwa łożą na turystów.
 http://badtek.webd.pro/wieliczka-smieciowym-potentatem-solectwa-loza-na-turystow/
 26 GRUDNIA 2019
 Deficyt budżetu Wieliczki za rok 2019 wyniesie 20 mln zamiast pierwotnie planowanych 7 mln…
 http://badtek.webd.pro/deficyt-budzetu-wieliczki-za-rok-2019-wyniesie-20-mln-zamiast-pierwotnie-planowanych-7-mln/ 
 24 GRUDNIA 2019
 Interwencja w sprawie braku “vacatio legis” od drastycznych podwyżek opłat za śmieci
 http://badtek.webd.pro/interwencja-w-sprawie-braku-vacatio-legis-od-drastycznych-podwyzek-oplat-za-smieci/ 
 20 GRUDNIA 2019
 Wielickie śmieci zrujnują budżety mieszkańców i gminy. Sytuacja jest kryzysowa.
 http://badtek.webd.pro/wielickie-smieci-zrujnuja-w-budzety-mieszkancow-i-gminy-sytuacja-jest-kryzysowa/ 
 13 GRUDNIA 2019
 Czy Węgrzcanie zrealizują obietnice Burmistrza?
 http://badtek.webd.pro/czy-wegrzcanie-zrealizuja-obietnice-burmistrza/
 8 GRUDNIA 2019
 Wieliczanie czekają na „śmieciowy wyrok”. Opłata może być rekordowa.
 http://badtek.webd.pro/wieliczanie-czekaja-na-smieciowy-wyrok-oplata-moze-byc-rekordowa/
 5 GRUDNIA 2019
 Burmistrz Niepołomic wiedział, że łamie prawo i ryzykuje.
 http://badtek.webd.pro/burmistrz-niepolomic-wiedzial-ze-lamie-prawo-i-ryzykuje/ 
 3 GRUDNIA 2019
 Mieszkańcy Wieliczki płacą za wodę, której nie zużywają.
 http://badtek.webd.pro/mieszkancy-wieliczki-placa-za-wode-ktorej-nie-zuzywaja/
 1 GRUDNIA 2019
 uchwala-smieciowa
 http://badtek.webd.pro/uchwala-smieciowa/
 30 LISTOPADA 2019
 Śmieciowe bezprawie w Wieliczce
 http://badtek.webd.pro/smieciowe-bezprawie-w-wieliczce/
 28 LISTOPADA 2019
 Skarga na Burmistrza Wieliczki za brak realizacji Ścieżki Spacerowej w Strumianach, którą wygraliśmy w Budżecie Obywatelskim.
 http://badtek.webd.pro/skarga-na-burmistrza-wieliczki-za-brak-realizacji-sciezki-spacerowej-w-strumianach-ktora-wygralismy-w-budzecie-obywatelskim/
 24 LISTOPADA 2019
 Wieliczka: ostre cięcia na utrzymanie dróg, planowana rekordowa wyprzedaż majątku w 2020 roku.
 http://badtek.webd.pro/rekordowo-niska-kwota-na-utrzymanie-drog-w-wielickim-budzecie-na-2020-rok/
 23 LISTOPADA 2019
 Brzegi – co z pieniędzmi za sprzedaż działki?
 http://badtek.webd.pro/brzegi/
 22 LISTOPADA 2019
 Zebranie2 – działka w Węgrzcach Wielkich
 http://badtek.webd.pro/zebranie2/
 18 LISTOPADA 2019
 Zebranie – sprzedaż działki w Węgrzcach Wielkich
 http://badtek.webd.pro/zebranie/
 17 LISTOPADA 2019
 Strefa gospodarcza w Węgrzcach Wielkich
 http://badtek.webd.pro/strefa/
8 LISTOPADA 2019
 Apel
 http://badtek.webd.pro/apel/|
7 PAŹDZIERNIKA 2019
 Prośba do Radia Kraków o organizację senatorskiej debaty wyborczej w Wieliczce
 http://badtek.webd.pro/prosba-do-radia-krakow-o-organizacje-senatorskiej-debaty-wyborczej-w-wieliczce/
28 WRZEŚNIA 2019
 Na koniec 2018 roku WOŚP miał 130 mln gotówki, 32 mln zysku netto w 2018.
 http://badtek.webd.pro/na-koniec-2018-roku-wosp-mial-130-mln-gotowki-32-mln-zysku-netto-w-2018/
25 WRZEŚNIA 2019
 Będą nowe znaki drogowe w Strumianach, ale piesi nadal nie mogą chodzić prawą stroną jezdni…
 http://badtek.webd.pro/beda-nowe-znaki-drogowe-w-strumianach-ale-piesi-nadal-nie-moga-chodzic-prawa-strona-jezdni/