Brak ofert na budowę ścieżki w Strumianach – przetarg unieważniony. Radni zwlekają z oceną skargi burmistrza.

Do przetargu na Budowę ścieżki spacerowej w Strumianach nie zgłosił się żaden wykonawca. Trudno się dziwić, jeśli w warunkach przetargu było uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, co trwa 5 miesiecy, a termin realizacji został ustalony na 31-12-2019. Warunki zatem mało realne do spełnienia dla wykonawcy.

Obraz może zawierać: tekst

W odpowiedzi na złożoną przeze mnie skargę na bezczynność burmistrza w kwestii budowy ścieżki, Przewodniczący Rady Miejskiej przedłużył czas rozpatrzenia skargi o miesiąc. Coraz mniej realne, że ścieżka powstanie w tym roku, mimo medialnych zapewnień urzędników…

Brak dostępnego opisu zdjęcia.