Apel o akcję informacyjną w zwalczaniu ĆMY BUKSZPANOWEJ

Starosta Wielicki
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Wójt Gminy Gdów
Starosta Bocheński
Wojewoda Małopolski

Szanowni Reprezentanci Władz!
Zwracam się z apelem przeprowadzenie zmasowanej akcji informacyjnej, najlepiej poprzez systemy SMS oraz artykuły w mediach, skierowaną do mieszkańców Powiatu Wielickiego, zwłaszcza Gmin Niepołomice i Gdów, ostrzegającą przed plagą ĆMY BUKSZPANOWEJ i zachęcającą do niezwłocznego oprysku.
Pragę zaznaczyć, iż w lipcu-sierpniu 2018 plaga gąsienic tych owadów zniszczyła 90% bukszpanów w okolicach Miasta i Gminy Wieliczki. Przetrwały jedynie te, które zostały spryskane. Rok wcześniej plaga tego szkodnika siała spustoszenie w Krakowie. Warto zaznaczyć, że we wcześniejszych latach ten szkodnik był niespotykany w Wieliczce, niepryskane bukszpany miały się dobrze.
Gąsienice tego szkodnika atakują niezwykle szybko i w ogromnej ilości, wystarczy 2-3 dni by krzew o wysokości 1 metra został w całości pozbawiony liści i nie mógł się odrodzić.
Wieliczka w zeszłym roku niestety nie sprostała wyzwaniu, mimo, że ma narzędzia do informowania ostrzegawczego (SMS). Jedynym krokiem była informacja na stronie:
https://www.wieliczka.eu/pl/201129/14541/cma-bukszpanowa-jak-z-nia-walczyc-.html
Apeluję o pilne potraktowanie problemu, ponieważ jeśli władze niezwłocznie nie podejmą akcji informacyjnej, mieszkańcy mogą utracić swoje piękne okazy tego gatunku krzewów, a co więcej, spowoduje to w przyszłych latach SZYBKIE ROZPRZESTRZENIANIE się tego szkodnika na pozostałe powiaty, np. Bocheński.
Ja sam, jako mieszkaniec północnej części gminy Wieliczka, straciłem 3 piękne, 15 letnie okazy bukszpanu przez nieświadomość zagrożenia.

Z poważaniem

Bartłomiej Krzych
niezależny działacz społeczny